Velo Baltic

Data: 18 września 2021
Miejsce: Koszalin
Szosa