Velo Baltic

Data: 10 września 2022
Miejsce: Koszalin
Szosa