Velo Baltic

Data: 16 maja 2021
Miejsce: Szczecinek
Szosa