Pianka do prania odzieży sportowej HEY SPORT Foam Cleaner 250ml

62,00 

Idealny do sprzętu

 • Skutecznie usuwa zabrudzenia
 • Zatrzymuje zapachy
 • Prosta aplikacja

Kategoria:

Opis

Ten praktyczny środek do czyszczenia pianki jest idealnym rozwiązaniem do wszystkiego, co nie nadaje się do pralki. Sprzęt taki jak plecaki, kaski i buty można szybko wyczyścić.

 • Skutecznie usuwa pot i pozostałości brudu
 • Zatrzymuje zapachy

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 – Chronić przed dziećmi.
 • P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
 • P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • EUH 018 – Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pianka do prania odzieży sportowej HEY SPORT Foam Cleaner 250ml”

Zapytaj o ten produkt